En smuk og mindeværdig afsked....

Kremering

Havde afdøde taget stilling til, hvorvidt personen ønskede en begravelse eller en kremering med efterfølgende bisættelse?

Hvis ikke er det op til de pårørende at tage den store beslutning. Fra december 2013 skal der anmodes om begravelse eller kremering digitalt. Dette kan Bedemandsforretningen på Striben naturligvis hjælpe med.    

Har du gjort dig overvejelser omkring disse ting?

  • Skal afdøde begraves eller bisættes?
  • Ønskes der udsyngning fra hjem, plejehjem eller sygehus?     
  • Skal begivenheden være fra en kirke eller et kapel?
  • Skal der medvirke en præst ved højtideligheden?
  • Hvornår skal højtideligheden afholdes?
  • Er afdøde organdoner?
  • Har afdøde skrevet testamente?

Kremering og bisættelse

Ved bisættelse bliver den afdøde brændt på et krematorium, og asken lægges i en urne, som efterfølgende nedsættes i jorden på kirkegården eller på en særlig skovgravplads, som har været lovligt siden august 2008. Det er desuden tilladt at sprede asken over havet.

Afdøde må ikke kremeres før begravelsesattesten er skrevet. Ved kremering skal man som pårørende være opmærksom på, at der kan gå noget tid fra højtideligheden er afholdt til selve urnenedsættelsen finder sted.

Brug for hjælp eller rådgivning om kremering?

Har du brug for professionel hjælp eller rådgivning til valget, er du velkommen til at ringe på telefon 44 64 50 51. Om du bor i Ballerup, Brøndby eller København, er begravelseshjælpen nær. 

| Cookiepolitik