En smuk og mindeværdig afsked....

Begravelsestyper

Højtideligheden

Når man vælger, hvilken form for højtidelighed det skal være ved et dødsfald, så er det vigtigt, at man vælger den, der passer til afdøde. Er afdøde medlem af folkekirken, er en kirkelig afsked med gejstlig (præst) medvirken et godt valg, men har afdøde aktivt meldt sig ud, bør man som efterladt overveje, om ikke en bogerlig højtidelighed er bedre. Hvis afdøde tilhører et andet trosamfund end folkekirken, er det klart, at højtideligheden skal være i overenestemmelse med afdødes tro.

Begravelse eller bisættelse ved dødsfald

Begravelse eller jordfæstelse er en gammel tradition. Højtideligheden starter i kirken med salmesang og præstens tale. Herefter bæres kisten ud til graven, hvor præsten afslutter højtideligheden, og kisten sænkes ned.

Mange tror, at den er dyrere end en bisættelse, og at man skal have et gravsted, der skal holdes. Det bør ikke være grunden til, at du / I vælger bisættelsen. Jo det er lidt dyrere, men ikke nødvendigvis meget. Det afhænger af dine/jeres valg. Der findes også plænegrave til kister, og det er ikke gratis at blive kremeret.

Bisættelse, er en højtidelighed med efterfølgende kremering (brændning). Det betyder at højtideligheden bliver delt i to. Først en kirkelig højtidelighed og så en efterfølgende urnenedsættelse.

Borgerlig højtidelighed

En borgerlig højtidelighed foregår i et kapel og er uden gejstlig medvirken (altså ingen præst). Man skal overholde nogle regler- alt skal foregå anstændigt, og du må ikke drikke alkohol inde i kapellet. Da der ikke er nogen præst til at styre højtideligheden, er det jer, der gør det. Jeg står selvfølgelig til rådighed, i planlægningsfasen og ved selve højtideligheden.

Præstens rolle ved en folkekirkelig højtidelighed

Præstens og kirkens kalender bestemmer, hvornår højtideligheden kan holdes. Når højtideligheden er fastlagt, skal I tale med præsten. Ved samtalen danner præsten sig et billede af afdøde. I får talt om salmer og evt. andet musik, og hvad der ellers skal ske. I skal dog vide, at præster ikke laver kaffe: kirkekaffe skal I tale med bedemanden om.

| Cookiepolitik