En smuk og mindeværdig afsked....

Skifteretten

Når dødsfaldet er anmeldt hos kordegnen i afdødes bopælssogn, får skifteretten automatisk besked. Her efter kontakter de jer pr. brev. I brevet er der en kort vejledning og et telefonnummer, så I kan ringe til dem med evt. spørgsmål.

I Danmark er der 6 måder at skifte på

Boudlæg §18
Ægtefældeudlæg §22
Uskiftet bo §24
Privat skifte
Forenklet privat skifte
Forenklet privat skifte til ægtefælle som eneste arving
Bobestyrerboer
Skifteretten vejleder jer om, hvilken måde der passer bedst til jer.

Se vejledningen fra skifteretten

Boet gøres op i den skifteret, som afdøde hørte til. I kan finde skifteretten på www.domstol.dk

| Cookiepolitik